Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

Türk Telekom Ev Telefonu Fatura Sorgulama

türk telekom ev telefonu

Ev telefonunda en çok Türk Telekom markası kullanılmaktadır. Türk Telekom mobil için ev telefonu olarak bu marka tercih ediliyor. Çünkü Türk Telekom internet ile birlikte verdiği hizmette ev telefonu ve internet ile birlikte kolay yoldan faydalanmanızı sağlar. Türk Telekom ev telefonu fatura sorgulama yapabilmek her zaman bu işlemler için kolaydır. Servisimizden fatura sorgulama yapabilmek için gündelik hayatınıza etki etmeden hemen sorgulama yapabilmeniz için servisimiz her zaman hizmetinizdedir. Gece gündüz istediğin zaman istediğin yerde telefon numarasından kolay bir şekilde faturanın borcunu görebilirsin. Ev telefonunu ve internet borcunu bir görmek için de adsl numaran üzerinden fatura borcunu sorgulayabilirsin. Tüm işlemlerinde gerçek ve doğru sonucu alabileceğinden emin olabilirsin.

Türk Telekom Türkiye’nin her yerinde hizmet vermektedir. Bu nedenle hangi ilde olursan ol, Türk Telekom ev telefonu fatura sorgulama işlemini 11860 rehber servisimiz ile gerçekleştirebilirsin. Sabit telefon hatları önemli olabiliyor. Çünkü evde oturan yaşlı anneniz, babanız için cep telefonları onlar için kullanışlı olmayabiliyor. Bu durumda ev telefonları daha kullanışlı hale geliyor. Çünkü akıllı telefonlarımız gibi değiller ve sadece iletişim kurmak için hayatımızdadırlar. Yaşlı insanlarda çok fazla dışarı çıkamadıkları için ev telefonları her zaman onlar için daha etkilidir.


İsimden Türk Telekom Ev Telefonu Fatura Sorgulama

Fatura sorgulama işlemini gerçekleştirebileceğin rehber servisimiz ile isimden telefon numarası da öğrenebilirsin. Diyelim ki ev telefon numaranı unuttun. İsimden anında sabit hatlı numaranın ne olduğunu görebilirsin. Türk Telekom ev telefonu sorgulama yapabilmek için öncelikle numaradan sorgulama yapman gerekir. Daha sonra öğrendiğin numara üzerinden fatura sorgulamaya gelerek Türk Telekom ev telefonu fatura sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsin. Biz her zaman hem numara sorgulama yapman için hem de fatura sorgulamak için hizmet vermekteyiz. 

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.