Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

Numaradan Sorgulama

numaradan sorgulama

Numara sorgulama günlük hayatta en çok kullanılan işlemler arasında yer alır. Çünkü her gün bilmediğimiz numaralar tarafından aranmaktayız. Bu durumda merak ettiğimiz tek durum numaranın kim olduğunu öğrenebilmektir. Numaradan sorgulama yaparak arayanın kim olduğunu hemen bulmanız için yardımcı olmaktayız. Numaradan kimin aradığını bulabilirsiniz. Yukarıda yer alan butona tıklayarak sorgulama alanımıza geçebilirsiniz. BTK tarafından onaylı bilgi servisimizden istediğiniz zaman numaradan sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Dilediğiniz zaman ihtiyaç halinde numaradan isim sorgulama yaparak arayan kişinin kimliğini öğrenebilirsiniz. Cep telefonunuzdan, tabletinizden, bilgisayarınız üzerinden numara sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Bilinmeyen numaralar servisimizi kullanmak her zaman kolay işlemleriniz arasında yer alır.

Türk Telekom Numara Sorgulama

Türk Telekom mobil operatörü üzerinden Türk Telekom numara sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tüm numaralar üzerinden Türk Telekom mobil operatörünü kullanan numaranın sahibini anında bulabilmen için yardımcı oluyoruz. 11860 bilgi servisi olarak sizlere günün her saati hizmet vermekteyiz. İsterseniz online sorgulama yapabilir, isterseniz de müşteri temsilcilerimiz ile görüşerek sizi arayan numaranın kim olduğunu öğrenmenizde yardımcı olmaktayız. Her defasında arandığınız kişi tarafından rahatsız ediliyorsanız hemen şimdi arayan kim diye merak ettiğiniz kişiyi öğrenebilirsiniz. Her zaman internetten ve müşteri temsilcilerimiz aracılığı ile telefon numarasının kim olduğunu bulabilirsiniz.

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.