Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

Numaradan Sorgulama İnternet Üzerinden

numaradan sorgulama

Numara sorgulama internette her siteden yapılacak durumda maalesef değildir. Çünkü numaradan sorgulama internet üzerinden yapılabilmesi için öncelikle kişiye güvenilirlik sağlaması lazım. Bu nedenle her siteye güvenmemekte fayda var. 11860 olarak sitemizde sorunsuz bir şekilde Türkiye’de bulunan ve hizmet veren tüm operatörler aracılığı ile numara sorgulamanızda yardımcı oluyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından lisans belgemiz olduğu için nerede olursanız olun internetten sorgulayabilirsiniz. Numaradan isim sorgulama, isimden numara sorgulama, dava sorgulama, fatura sorgulama gibi tüm merak ettiğiniz durumların bilgisiniz anında sizlere vermekteyiz.

Her zaman telefon rehberimize numara kayıt edemiyoruz ya da bazen rehberimizden numaralar silinebiliyor. Aramak için ulaşmamız gereken kişiye ulaşamıyoruz. Ücretsiz isimden numara sorgulama yapabileceğimiz sitelerden aramak istediğimiz kişinin telefon numarasına ulaşmaya çalışıyoruz. Nihayetinde aradığımız bilgiyi bulduğumuzu zannediyoruz. Maalesef bu durum genellikle numarayı tuşladığımız zaman yani numarayı aradığımız zaman aradığımız kişi karşımıza çıkmıyor ve yanlış numara olabiliyor. Bu tarz durumlara düşmemek ve telefondan bilmediğiniz sitelere girmemek için Türkiye’de bilinen ve en çok numaradan sorgulama yapılan site 11860’dan isimden numara sorgulayabilirsiniz.

Turkcell Numaradan Sorgulama İnternet Üzerinden

Turkcell hattınız üzerinden doğal yollarla ve kandırılmadan numara sorgulama yapmak isterseniz 11860 tercihiniz olsun. Çünkü 11860 olarak en temek ilkemiz kullanıcının günlük yaşantısını kolaylaştıran çözümler sunmaktır. Bu da rehber servisi olarak numara sorgulama Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone operatörleri için sorgulama yapmanızı kolaylaştırmak demektir. Özellikle cep telefonunuzdan internet aracılığı ile bulunduğunuz yerde anında sorgulama yapmanızı sağlıyoruz. İnternetten sorgulama yapmak daha kolay olduğu için insanlar daha çok tercih etmekte. Siz de güvenle sorgulama yapmanın kolaylığını hemen görebilirsiniz. 

Konu ile ilgili daha fazla bilgi edinebilmek için dilerseniz önceki yazılarımızdan "Numaradan İsim Sorgulama" başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz. 

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.