Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

Numara Sorgulama

numara sorgulama

Numara öğrenmek istediğimiz zaman numara sorgulama yapmak için bilinmeyen numaralar servisine başvururuz. Bu durumda ya müşteri hizmetlerini arayarak sesli yanıt alırız ya da internetten numara sorgulama yaparız. Numara sorgulama servisimizde isterseniz 11860’ı arayarak bilgi alabilirsiniz. İsterseniz de yukarıda bulunan sorgulama alanından numara sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Son zamanlarda bilinmeyen numaralar tarafından aranma sayısı çok fazladır ve bu durumda can sıkıcı olabilmektedir. Bu durumlarda numaranın kim olduğunu öğrenebilmek için numara sorgulama yapmak gerekir. Numara sorgulama yaparak arayan kişinin kim olduğunu hemen öğrenebilir, bilinmeyen numaralar servisimiz ile kolay yoldan numara sorgulamanın farkını görebilirsiniz.

Turkcell Numara Sorgulama

Arayan numaranın kim olduğunu öğrendikten sonra tanımadığınız kişi ise numarayı engelleyebilirsiniz. Eğer numara engelleme kotanız da dolduysa yapacağınız diğer işlem de numara sorgulama Turkcell ile numarayı ve arayan kişiyi şikayet etmektir. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil üzerinden tüm numaraları öğrenebilir, istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Turkcell operatörünü kullanıyorsanız ve başka operatördeki numarayı öğrenmek istediğinizde numara sorgulama yapabilirsiniz. Turkcell numara sorgulama yapmak çok kolay ve basittir.

Numara sorgulama programı ile uğraşmadan servisimizden online olarak numara sorgulama yapabilirsiniz. İsimden numara sorgulama, numaradan sorgulama gibi işlemleri RH-018 lisans belgesine sahip olduğumuz servisimiz ile gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulamanız sonucunda aldığınız bilgiler gerçektir ve paylaştığınız bilgiler de üçüncü bir kişi ile paylaşılmaz. Tüm merak ettiklerinizi istediğiniz zaman öğrenebilir, istediğiniz zaman da sorgulama yapabilirsiniz.

Daha önce yayınlamış olduğumuz "Numaradan Sorgulama" başlıklı yazımızı da okuyarak konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.