Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

Kişi Sorgulama

kişi sorgulama

Dünyada gelişen teknoloji ile fayda sağlayan dijital tabanlı sistemler ve servislerle, insan hayatına kolaylık sunmaya ve çevremizdeki bilgilere anında ulaşmamızı sağlıyor. Hızla gelişen ve dijital anlamda da ülkemize fayda sağlayan bu sistemler ile bilgiye ulaşmak çok daha rahat. Biz de bilgi dağıtım konusunda sistemlerimizi ve servisimizi dijital çağa uygun şekilde sizlere sunmaktayız. Kolay yoldan kişi sorgulama yapmak istediğinizde hemen numarasına ulaşabileceğiniz servisimiz sayesinde hemen dijital ortamda numarasını bulabilirsiniz. Bilinmeyen numaralar servisimizde kişi sorgulama yapabilir, kesin ve doğru sonuca ulaşırsınız. Saniyeler içinde aradığınız kişinin numarasını bulup, istediğiniz kişiye ulaşmanızı sağlarız. İsterseniz müşteri hizmetlerimiz ile arama gerçekleştirebilir, isterseniz de online olarak sorgulama yapabilirsiniz. Numara sorgulama uygulamamızı da indirerek sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İsim Ve Soyisim ile Kişi Sorgulama

İnsanların hayatlarını kolaylaştıran internet sayesinde günlük yaşamdaki tüm sıkıntıları çözebilecek duruma kadar değerli hale gelmiştir. Örneğin, gün içinde bir kişiye ulaşmak istediğinizde numarasını öğrenmeniz gerekebilir. Bu durumda internetten hemen kişi sorgulama isimle aramanız uygun olur. İsim ve soyisim ile kişi sorgulama işlemini gerçekleştirebildiğinizde aradığınız kişinin telefon numarasına da ulaşmış olursunuz. İsim ve soy isimle adres bulma için de yine numarasına ulaşabildiğiniz gibi aradığınız kişinin adresine de ulaşmanız mümkün. Dijital hizmetimiz ile zor görünen işleri kolay hale getirerek kullanıcıların bilinmeyen numaralara ulaşmalarını sağlıyoruz. Siz de istediğiniz kullanıcıya ulaşabilmenin kolaylığını görebilirsiniz.

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.