Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

Kim Arıyor?

kim arıyor

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi operatörlerde ya da sabit hatlar için doğru sonuç veren bir siteden numara sorgulama yapabilirsin. “Kim arıyor?” diye her zaman merak ettiğinde numaradan isim sorgulama, isimden numara sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsin. Yapacağın tüm sorgulamalarda istediğin sonucu alabilmen için telefon numarasını yazabilirsin. Telefon numarasını yazdıktan sonra sonuca ulaşabilirsin. Ev telefonu, cep telefonu ve kurumsal telefon numaralarından seni kimin aradığını öğrenebilirsin. Adını soyadını bildiğin kişinin telefon numarasına da ulaşabilmek için numara sorgulama servisimiz ile kolayca bulabilmen için yardımcı olmaktayız.

“Kim arıyor?” diye her defasında merak ettiğiniz kişinin telefon numarasını öğrenmek için numara sorgulama servisimizi kullanabilirsin. Çünkü aradığın tüm sonucu anında gösteren servisimiz ile gerçekleştirebileceğin sorgulamalar ile bilgi alabilirsin. Kim arıyor sorgula yapabilmek için tüm sitelerde dolaşmana gerek yok. Günümüzün teknolojisi ile kim arıyor sorgulama yapabilir, arayanın kimliğini öğrenebilirsin.

Turkcell Kim Arıyor Sorgula

Akıllı telefonlarımızla artık çoğu şeyi öğrenebiliyoruz. İnternet sayesinde de telefonlarımız vazgeçilmez bir parça olmuş durumda. Birçok bilinmeyen numaralar servisi vardır. Fakat hepsi internet üzerinden gerçek sonucu veremeyebilir. RH-018 numaralı lisansa sahip bilinmeyen numaralar servisimiz 11860 ile, kim arıyor Turkcell, Vodafone, Türk Telekom üzerinden numara sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsin. Telefon, tablet, bilgisayar üzerinden bilgi servisimize ulaşabilmen çok kolay. Rahatsızlık duyduğun kişiler ve numaraları Turkcell kim arıyor sorgulaması yapabilirsin. Şimdi istediğin zaman sorgulamaya başlayabilir, aradığın kişinin telefon numarasını öğrenebilir, seni kim aradıysa da kimin aradığını öğrenebilirsin.

Daha önce yayınlamış olduğumuz "Numara Sorgulama" başlıklı yazımızı okuyarak konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.