Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

Fatura Sorgulama Nasıl Yapılır?

fatura sorgulama

Günlük yaşamın bir parçası olan faturalar, her ay ödememiz gereken hizmet bedellerini kapsar. Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon gibi faturaları sıklıkla ödemesini gerçekleştiririz. Yeni bir yere taşındığımızda taşındığımız yerin doğalgaz, su, elektrik gibi yararlanacağımız hizmetlerin aboneliklerini açtırmamız gerekiyor. Bu nedenle ilk ay gelmesi gereken fatura bazen posta kutumuza gelmeyebiliyor ya da mesaj atılmıyor. Bu durumda aklımıza faturanın gelmediği geliyor. Bir sonraki ay daha fazla fatura ödememek için zaman zaman fatura sorgulama yapmak gerekir. Fatura sorgulama yapınca da borcun var mı yok mu öğrenebilirsin. Bunun kolay yolu da 11860 fatura sorgulama rehber servisi ile gerçekleştirebilirsin. istediğin zaman hangi borcunu öğrenmek istiyorsan, abone veya tesisat numaran ile ya da cep telefon numaran ile hızlı bir şekilde sonuç alabilirsin.

Telefon Fatura Sorgulama Nasıl Yapılır?

Türkiye’de hizmet veren en büyük üç operatör şunlardır: Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom. Bu operatörlerden herhangi birinde hizmet alıyorsan telefon borç sorgulama da yapabilirsin demektir. Çünkü iletişimin devam etmesi, internete girebilmenin hepsi fatura borcunu ödemen ile alakalı.

Telefon faturanı sorgulayabilmek için yukarıda bulunan sorgu alanına operatör seçimi yaparak daha sonra cep telefon numaranı yazarak sorgulama yapabilirsin. işte bu kadar basit. İki tık ile anında sonucunu 11860 ile öğrenebilirsin.

Eğer doğalgaz, elektrik, su, internet gibi faturalarını öğrenmek istiyorsan da ilgili tipi seçerek ya abone numaran ya da tesisat numaran ile güncel borç bilgini görebilirsin. Uzakta yaşayan öğrenci kardeşinin faturasını bu sayede öğrenebilir, gereken ücreti de kendisine havale yapabilirsin.

Fatura borcunu bir ay geciktirdiysen ve ödemen gereken miktarı bilmiyorsan hemen fatura borcunu sorgulayabilirsin. Fatura sorgulama Vodafone operatörü için en kolay yöntemle tek tıkla cep telefon numaranı yazarak beklemeden güncel borcunu öğrenebilirsin. Her defasında ödeme merkezleri ile gidip yorulmak yerine bulunduğun yerden sorgulama yapabilirsin. 

Daha önce yayınladığımız "Güncel Faturanı Fatura Sorgula İle Öğren" başlıklı yazımızı da inceleyerek konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.