Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

Elektrik Faturası Sorgulama

elektrik faturası sorgulama

Güncel fatura bilgisi, ödenmemiş fatura bilgisi veya geçmiş fatura bilgisi almak mı istiyorsunuz? İstediğiniz zaman istediğiniz yerde anında sorgulama yapabilmek için online sorgulama yapabileceğiniz alanlar mı arıyorsunuz. İhtiyacınız olan her neyse, hangi bilgiyse 11860 bilgi servisimiz ile bunları gerçekleştirebilirsiniz. Elektrik faturası sorgulama yapabilmek için abone numaranızı bilmeniz gerekmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin dışında da tüm Türkiye üzerinden telefonunuzdan anında fatura sorgulama yapabilirsiniz. Hizmet aldığınız şehirde elektrik faturanızın ne kadar olduğunu bulabilmek için sıra beklemenize ve ödeme merkezlerine gitmenize gerek yok. En çok da abone numaranız ile hemen elektrik faturası sorgulama yapabilmenizin kolaylığını anında görebileceksiniz.

11860 ile yurt dışında dahi olsanız telefonunuzdan anında servisimizden faydalanmanızı sağlıyoruz. Tabi ki bunu da yedi yirmi dört ulaşabileceğiniz bilgi servisimiz ile gerçekleştiriyoruz. Güncel borç bilginizi görebilmeniz için anında sorgulama yapabilmeniz için servisimiz her zaman güncel haldedir. Clk Boğaziçi elektrik, Enerjisa elektrik, Dicle, Başkent elektrik, Uludağ, Toroslar elektrik gibi Türkiye’de bölgelerine hizmet veren çoğu şirketin göndermiş olduğu faturayı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. 11860 bilgi servisimizde Türkiye’de hizmet veren tüm operatörlerden yararlanarak sorgulama yapmanızı sağlıyor. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone üzerinden tüm faturalarınızı anında fatura sorgulama sayesinde öğrenebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Faturası Sorgulama

İstanbul’da yaşayan insanlar için bir kolaylık daha! Fatura sorgulama servisimiz ile tüm faturalarınızı anında öğrenebileceğiniz 1860 bilgi servisimiz ile merak ettiğiniz borçlarınızı öğrenebilirsiniz. Anında Boğaziçi elektrik borç sorgulama yapabileceğiniz servisimiz sayesinde aylık olarak ne kadar borcunuzun geldiğini kapınıza gelmeden önce borç bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.

 

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.