Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

Doğalgaz Faturası Sorgulama

doğalgaz faturası sorgulama

Ekim ayından başlayıp genelde Nisan ayına kadar doğalgaz faturasını çok yüksek öderiz. Çünkü kar yağışı olur ve hava buz gibi olur. Bununla birlikte de elektrik faturamız da yükselir. Özellikle çocuklu aileler sabahtan akşama aralıksız doğalgazı yakarak evin hep sıcak kalmasını sağlamaktadır. Doğalgaz faturası sorgulama yaparak ne kadar borcun geldiğini anında öğrenebilirsin. Genelde fatura sorgulama yapmak için ödeme merkezlerine gider insan. Fatura sorgulama rehber servisimiz ile ödeme merkezine gitmeden de Türkiye’nin her yerinde fatura sorgulama yapabilirsin.

İstanbul Doğalgaz Faturası Sorgulama

Genelde İstanbul’da oturan kişiler için telefondan kolayca fatura sorgulamanı sağlayarak sıra beklemeden iğdaş borç sorgulama tesisat no ile gerçekleştirebilirsin. doğalgaz faturası sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için abone numaranı ya da tesisat numaranı bilmen gerekir. İnternet üzerinden ile gün içinde anında sorgulama yapabilirsin.

Türkiye’de bölge bölge doğalgaz dağıtım şirketlerinde farklılık gösterebilmektedir. Mesela doğalgaz faturası sorgulama İstanbul için İğdaş üzerinden abone numaran ile kolayca numara sorgulayabilirsin. Teknoloji sayesinde gün içinde anında telefonumuzdan faturalarımızı öğrenebiliyoruz. 11860 servisimiz senin için anında kolaylık sağlıyor ve fatura borcunu öğrenmeni kolaylaştırıyoruz. İstediğin zaman faturanı öğrenebileceğin servisimiz ile hemen şimdi fatura borcunu öğren. 

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.