Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

Bilinmeyen Numaralar Servisi

bilinmeyen numaralar servisi

Gündemde olan ve her zaman da karşımıza çıkan bir durum da bilinmeyen numaralardır. Sürekli bizi arayan ve adını telefonumuzda göremediğimiz bilmediğimiz numaranın kim olduğunu her zaman merakla kim olduğunu öğrenmeye çalışırız. İstediğimiz zaman bilinmeyen numaralar servisi ile yardım alarak tüm merak ettiğimiz numaraların da kim olduğunu anında öğrenebiliriz. 11860 servisi ile Turkcell, Vodafone, Türk Telekom üzerinden her zaman bilinmeyen numaralar konusunda yardım alabilirsiniz.

“Bu numara kimin?”,” Beni şimdi kim aradı?”, “Bu numaranın kim olduğunu nasıl öğrenebilirim?”, “Arayan kim?” gibi sorular her bilmediğiniz numaradan gelen cevapsız çağrılarınızın arasında yer alabilir. Bu durumda tüm operatörlerin veri tabanlarından ulaşarak arayan kişinin numara üzerinden adını soyadını öğrenmenizi sağlıyoruz.

Bazı durumlarda isimden numara sorgulama yapmak gerekebiliyor. Bu durumda da tek yapmanız gereken isim soyisim ile sorgulama yapmanızdır. Çoğu insan aradıklarını bilinmeyen numaralar servisimiz ile bulabiliyor. Sosyal medya da yer almayan kişilerin telefon numarasını öğrenebilmenizdeki en etkili yöntem bu olacağına emin olabilirsiniz.

Turkcell Bilinmeyen Numaralar Servisi

Turkcell hattınızın üzerinden Turkcell bilinmeyen numaralar ile numaranın kime ait olduğunu anında bulabilirsiniz. Zor zamanlarınızda bile anında sorgulama yapabileceğinizi söyleyebiliriz. Mesela toplantıdasınız ve sizi birileri arayıp duruyor. Hemen adresimize girerek toplantıdayken online olarak bilinmeyen numaralar servisi hizmeti alabilirsiniz. Müşteri hizmetlerine danışmadan hemen bulunduğunuz yerden işlerinizi halletmenizi sağlıyoruz.

Daha önce yayınladığımız "Bilinmeyen Numara Sorgula" başlıklı yazımızı da inceleyerek konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.