Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.

Bilinmeyen Numara Sorgula

numara sorgula

Teknolojinin insana verdiği kolaylıklardan biri de telefonların icadı ve telefonlar ile iletişim halinde olabilmemiz için de operatörlerin olmasıdır. Telefonlarımızla birlikte hatların olması iletişimizin daha da güçlenmesine neden olmuştur. Türkiye’de de Vodafone, Turkcell, Türk Telekom mobil operatörleri hizmet vermektedir. Bilmediğiniz numaralar sizi arayabilir. Bu nedenle çok fazla numaranın her defasında sizi arayan numaranın kim olduğunu öğrenebilmek için numara sorgula servisimizden faydalanabilirsiniz. İsimden numara sorgulama, numaradan isim sorgulama gibi seçeneklerimiz ile arayan numaranın kim olduğunu anında bulabilirsiniz.

Turkcell Numaradan İsim Sorgula

Turkcell Türkiye’de çok fazla kullanıcıya sahip operatördür. Turkcell operatöründen hizmet alan kişinin telefon numarasını bulabilmek için numaradan isim sorgulama Turkcell faydalanabilirsiniz. En çok da numara sorgulamayı yaparken alacağınız sonucunuzun doğru olup olmadığını merak edebilirsiniz. 11860 Bilinmeyen numara sorgulama servisimiz yüzde yüz yasaldır ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından da RH-018 numaralı lisansa sahiptir. Bu nedenle paylaşacağınız bilgiler güvenli sistemimizde kalır. Turkcell numaradan isim sorgula yaparak sizi arayan numaranın kime ait olduğunu hemen öğrenebilirsiniz. Yukarıda yer alan numara sorgulama butonuna basarak numara sorgulama işlemine başlayabilirsiniz. Mesaj atan, arayan kişinin güncel bilgisini, 11860 bilgi servisimiz ile bilgi edinebilirsiniz.

Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis
Fatura sorgulama servisi aktif değildir.