Telefon Numarası Bulma

telefon numarası bulma

İnternette güvenebileceğin bir adres, bir site ve numaradan isim sorgulama yapabileceğin bir yer mi arıyorsun? Telefon numarası bulma işlemini gerçekleştirmek istediğin güncel bir adrese geldiğini söyleyebiliriz. İnternette nereye güvenebileceğini bilmediğin zamanlarda biz sana yardım edebiliriz. Bunu da Türkiye’de hizmet veren tüm operatörler aracılığı ile gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Operatörlerinde desteği sayesinde aradığın numaraların hepsini bulmanda anında sonuç almanda etkili oluyoruz.

Ad soyad üzerinden birinin telefon numarasını anında bul, numara sorgula. Bu sayede hemen ulaşman kişiye saniyeler içinde ulaş.

Vodafone Telefon Numarası Bulma

Eskiden arkadaşınla birlikte Vodafone operatöründen hat alarak aboneliğe başlamış olabilirsin. Arkadaşının telefon numarasını kaybettiysen isimden numara sorgulama Vodafone operatöründe sorgulamanı gerçekleştirebilirsin. Bunun içinde ihtiyacın olan tek şey yukarıdaki alana ad soyad ve şehir bilgisi girmen. Arkadaşın eğer telefon numarasını değiştirdiyse de öğrenmiş olursun.

İnternetten numara sorgulama, telefon numarası bulma etkili bir yöntem mi değil mi diye tereddüt etme. 11860 rehber servisi olarak BTK onaylı servis olduğumuz için rahatlıkla güvenebilirsin.

Turkcell Telefon Numarası Bulma

Turkcell operatörüne bağlı hattından da numara sorgulamanı gerçekleştirebileceğini biliyor muydun? Turkcell operatörüne geçiş yaptıysan ve yeni telefon aldıysan, eski telefonunda yer alan rehberindeki kişiler silinmiş olabilir. Bu durum çoğu insanın başına geliyor. Aklına Turkcell isimden numara sorgulama ücretsiz olarak işlem yapmak gelebilir Bu tarz sitelere itibar edersen bilgilerin çalınabilir, hattın üzerinden başına kötü şeyler gelebilir. İnternet ortamında maalesef bu durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle 11860’dan sorgulamanı gerçekleştir, güvende ol, aradığın kişilerin telefon numaralarını kesin sonuçlarla bul.

Konuyla alakalı daha fazla bilgi edinmek için dilerseniz benzer yazılarımızdan "İsimle Telefon Numarası Bulma" başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz.

İsimden Numara Sorgula

İsimden Numara Sorgula

Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da üc­ret­len­dir­me iş­le­mi ta­hak­kuk et­mek­te­dir.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz.
Ödeme işleminizi tamamladıktan sonra "" için yapmış olduğunuz sorgulamanın sonucunu öğrenebilirsiniz.
Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da sor­gu­la­ma iş­le­mi­niz baş­la­tı­lır.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Ö­de­me hiz­me­ti Wire­card AŞ ta­ra­fın­dan Türk Telekom mo­bil a­bo­ne­le­ri için Türk Telekom mobil Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile,Turkcell a­bo­ne­le­ri için Turkcell Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile Vodafone a­bo­ne­le­ri için Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile sağ­lan­mak­ta­dır.İş­lem sı­ra­sın­da gön­de­re­ce­ği­niz SMS, Türk Telekom mo­bil 50 krş (KDV ve ÖİV da­hil), Vodafone 41 krş (KDV ve ÖİV da­hil)'tur.MH:212 996 55 55, bilgi[at]mikro­odeme.com
Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve sözleşmesini o­nay­la­mış o­lur­su­nuz.
Bekleyiniz
Mobil Ödeme İşlemi Başlıyor

Sor­gu­la­ma so­nu­cu­na u­la­şa­bil­mek i­çin; lüt­fen ge­len me­sa­jı 5 da­ki­ka i­çin­de "E­vet" ya­za­rak ce­vap­la­yı­nız.

Ö­de­me iş­le­mi son­ra­sı sor­gu­la­ma so­nuç bil­gi­le­ri­niz gö­rün­tü­le­ne­cek­tir.

Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve söz­leş­me­si­ni ka­bul et­miş o­lur­su­nuz.

Sorgulama Yapılıyor
Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.
Numara Operatör Ad Soyad Adres
Aradığınız abone ile ilgili Turkcell, Vodafone Türk Telekom Mobil ve Türk Telekom Sabit servislerine sorgu gönderildi ancak herhangi bir kayıda ulaşılamadı.
Abone rehber veritabanında bigilerini paylaşmıyor olabilir.
Gerçekleştirdiğiniz sorgulama işlemlerinde her bir operatör için hesabınızdan 1 kredi düşülmektedir.
Tüm operatörlerde gerçekleştiriğiniz sorgulama için hesabınızdan 4 kredi düşülmektedir.
© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.