Numarayla İsim Sorgulama

numarayla isim sorgulama

Tüm insanlar teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanabilir haldedir. Teknolojiye ayak uydurabilmek için gencinden yaşlısına para biriktirerek telefon almaktadır. Telefonu değiştiren insanların bazılarında rehberi silinebilmektedir. Arayan kişinin kim olduğunu öğrenebilmekte numarayla isim sorgulama yapmaya bağlı olabiliyor. Çoğu insan cep telefonu kullandığı için silinen rehberdeki kişilere tekrar ulaşabilmek gerekli hale geliyor. Bu durumda kurtarıcın her zaman 11860’tır! Rehberindeki kişiler telefonundan silinse bile seni arayan numaranın tanıdık olup olmadığını hemen numaradan isim sorgulama ile öğrenebilirsin.

 “Arayan Kim?” sorusunu kendimize yönelttiğimizde ya da sevdiklerimize yönelttiğimizde bilinmeyen numaralar servisine ihtiyaç ortaya çıkıyor.  Her gün binlerce insan servisimizden faydalanarak kimin aradığını öğreniyor. Numaradan isim sorgulama internetten işlem yaptıklarında zamandan da kazanıyorlar. Bilinmeyen numaralar servisimizden sıklıkla isimden numara sorgulama, fatura sorgulama ve firma sorgulama da yapılmaktadır. Telefon numarasının kime ait olduğunu öğrenebilmek için en hızlı numara sorgulama servisi ile numaranı sorgulayabilirsin.

Vodafone Numarayla İsim Sorgulama

Vodafone operatörü üzerinden numara sorgulamaman için neden yok. Numaradan isim sorgulama Vodafone için işlem yapabilirsin. Numara sorgulama konusunda en iyi hizmeti verebilmek için devamlı hizmetimizi güncelliyor, günün her saatinde erişilebilir halde olmanı sağlıyoruz. En kötü durumlarda hemen imdadına koşan 11860 rehber servisi olmak istiyoruz. Hemen şimdi güncel telefon numaralarına şimdi ulaşın. Vodafone operatörü haricinde Turkcell, Türk Telekom operatörlerinden de numara sorgulamaya yapabilirsin.

Konuyla alakalı dilerseniz "Numaradan İsim Sorgulama" başlıklı makalemizi de okuyarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Numaradan İsim Sorgula

Numaradan İsim Sorgula

Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da üc­ret­len­dir­me iş­le­mi ta­hak­kuk et­mek­te­dir.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz.
Ödeme işleminizi tamamladıktan sonra "" için yapmış olduğunuz sorgulamanın sonucunu öğrenebilirsiniz.
Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da sor­gu­la­ma iş­le­mi­niz baş­la­tı­lır.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Ö­de­me hiz­me­ti Wire­card AŞ ta­ra­fın­dan Türk Telekom mo­bil a­bo­ne­le­ri için Türk Telekom mobil Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile,Turkcell a­bo­ne­le­ri için Turkcell Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile Vodafone a­bo­ne­le­ri için Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile sağ­lan­mak­ta­dır.İş­lem sı­ra­sın­da gön­de­re­ce­ği­niz SMS, Türk Telekom mo­bil 50 krş (KDV ve ÖİV da­hil), Vodafone 41 krş (KDV ve ÖİV da­hil)'tur.MH:212 996 55 55, bilgi[at]mikro­odeme.com
Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve sözleşmesini o­nay­la­mış o­lur­su­nuz.
Bekleyiniz
Mobil Ödeme İşlemi Başlıyor

Sor­gu­la­ma so­nu­cu­na u­la­şa­bil­mek i­çin; lüt­fen ge­len me­sa­jı 5 da­ki­ka i­çin­de "E­vet" ya­za­rak ce­vap­la­yı­nız.

Ö­de­me iş­le­mi son­ra­sı sor­gu­la­ma so­nuç bil­gi­le­ri­niz gö­rün­tü­le­ne­cek­tir.

Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve söz­leş­me­si­ni ka­bul et­miş o­lur­su­nuz.

Sorgulama Yapılıyor
Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.
Numara Operatör Ad Soyad Adres
Aradığınız abone ile ilgili Turkcell, Vodafone Türk Telekom Mobil ve Türk Telekom Sabit servislerine sorgu gönderildi ancak herhangi bir kayıda ulaşılamadı.
Abone rehber veritabanında bigilerini paylaşmıyor olabilir.
Gerçekleştirdiğiniz sorgulama işlemlerinde her bir operatör için hesabınızdan 1 kredi düşülmektedir.
Tüm operatörlerde gerçekleştiriğiniz sorgulama için hesabınızdan 4 kredi düşülmektedir.
© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.