Numaradan Sorgulama İnternet Üzerinden

numaradan sorgulama

Numara sorgulama internette her siteden yapılacak durumda maalesef değildir. Çünkü numaradan sorgulama internet üzerinden yapılabilmesi için öncelikle kişiye güvenilirlik sağlaması lazım. Bu nedenle her siteye güvenmemekte fayda var. 11860 olarak sitemizde sorunsuz bir şekilde Türkiye’de bulunan ve hizmet veren tüm operatörler aracılığı ile numara sorgulamanızda yardımcı oluyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından lisans belgemiz olduğu için nerede olursanız olun internetten sorgulayabilirsiniz. Numaradan isim sorgulama, isimden numara sorgulama, dava sorgulama, fatura sorgulama gibi tüm merak ettiğiniz durumların bilgisiniz anında sizlere vermekteyiz.

Her zaman telefon rehberimize numara kayıt edemiyoruz ya da bazen rehberimizden numaralar silinebiliyor. Aramak için ulaşmamız gereken kişiye ulaşamıyoruz. Ücretsiz isimden numara sorgulama yapabileceğimiz sitelerden aramak istediğimiz kişinin telefon numarasına ulaşmaya çalışıyoruz. Nihayetinde aradığımız bilgiyi bulduğumuzu zannediyoruz. Maalesef bu durum genellikle numarayı tuşladığımız zaman yani numarayı aradığımız zaman aradığımız kişi karşımıza çıkmıyor ve yanlış numara olabiliyor. Bu tarz durumlara düşmemek ve telefondan bilmediğiniz sitelere girmemek için Türkiye’de bilinen ve en çok numaradan sorgulama yapılan site 11860’dan isimden numara sorgulayabilirsiniz.

Turkcell Numaradan Sorgulama İnternet Üzerinden

Turkcell hattınız üzerinden doğal yollarla ve kandırılmadan numara sorgulama yapmak isterseniz 11860 tercihiniz olsun. Çünkü 11860 olarak en temek ilkemiz kullanıcının günlük yaşantısını kolaylaştıran çözümler sunmaktır. Bu da rehber servisi olarak numara sorgulama Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone operatörleri için sorgulama yapmanızı kolaylaştırmak demektir. Özellikle cep telefonunuzdan internet aracılığı ile bulunduğunuz yerde anında sorgulama yapmanızı sağlıyoruz. İnternetten sorgulama yapmak daha kolay olduğu için insanlar daha çok tercih etmekte. Siz de güvenle sorgulama yapmanın kolaylığını hemen görebilirsiniz. 

Konu ile ilgili daha fazla bilgi edinebilmek için dilerseniz önceki yazılarımızdan "Numaradan İsim Sorgulama" başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz. 

Numaradan İsim Sorgula

Numaradan İsim Sorgula

Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da üc­ret­len­dir­me iş­le­mi ta­hak­kuk et­mek­te­dir.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz.
Ödeme işleminizi tamamladıktan sonra "" için yapmış olduğunuz sorgulamanın sonucunu öğrenebilirsiniz.
Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da sor­gu­la­ma iş­le­mi­niz baş­la­tı­lır.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Ö­de­me hiz­me­ti Wire­card AŞ ta­ra­fın­dan Türk Telekom mo­bil a­bo­ne­le­ri için Türk Telekom mobil Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile,Turkcell a­bo­ne­le­ri için Turkcell Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile Vodafone a­bo­ne­le­ri için Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile sağ­lan­mak­ta­dır.İş­lem sı­ra­sın­da gön­de­re­ce­ği­niz SMS, Türk Telekom mo­bil 50 krş (KDV ve ÖİV da­hil), Vodafone 41 krş (KDV ve ÖİV da­hil)'tur.MH:212 996 55 55, bilgi[at]mikro­odeme.com
Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve sözleşmesini o­nay­la­mış o­lur­su­nuz.
Bekleyiniz
Mobil Ödeme İşlemi Başlıyor

Sor­gu­la­ma so­nu­cu­na u­la­şa­bil­mek i­çin; lüt­fen ge­len me­sa­jı 5 da­ki­ka i­çin­de "E­vet" ya­za­rak ce­vap­la­yı­nız.

Ö­de­me iş­le­mi son­ra­sı sor­gu­la­ma so­nuç bil­gi­le­ri­niz gö­rün­tü­le­ne­cek­tir.

Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve söz­leş­me­si­ni ka­bul et­miş o­lur­su­nuz.

Sorgulama Yapılıyor
Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.
Numara Operatör Ad Soyad Adres
Aradığınız abone ile ilgili Turkcell, Vodafone Türk Telekom Mobil ve Türk Telekom Sabit servislerine sorgu gönderildi ancak herhangi bir kayıda ulaşılamadı.
Abone rehber veritabanında bigilerini paylaşmıyor olabilir.
Gerçekleştirdiğiniz sorgulama işlemlerinde her bir operatör için hesabınızdan 1 kredi düşülmektedir.
Tüm operatörlerde gerçekleştiriğiniz sorgulama için hesabınızdan 4 kredi düşülmektedir.
© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.