Numara Sorgulama Programı

numara sorgulama programı

Her zaman elinin altında bulunabilecek, telefonunda ya da tabletinde yer alacak numara sorgulama programı arıyorsan tam yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Arayanın kim olduğunu öğrenebilmek her zaman kolay. Çünkü 11860 rehber servisimiz sayesinde hem Android işletim, hem de İos işletim olan telefonlara uyumlu uygulamalarımız sayesinde kolayca işlem yapmanı sağladığımızı söyleyebiliriz. İndirme konusunda ücretli olan uygulamamızda sorgulama yaptığınızda operatör üzerinden ücretlendirilirsin. Numara sorgulama her zaman gözümüzde büyüyen işlemler arasında yer alabilir. Bu durumda sürekli müşteri hizmetini arayarak saniyeler belki de dakikalar boyunca zaman kaybetmek istemeyebilirsin. Sessizce bir yeri aramadan da numara sorgulama yapmak isteyeceğin servis arıyorsan 11860’ı deneyebilirsin. Yok, illa ki müşteri temsilcisi ile görüşmek istiyorsan her zaman 11860’ı arayabilirsin.

Tüm operatörlerden numara sorgulama yapabileceğini sana söyleyebiliriz. Kolay yoldan faturanı da öğrenebilirsin. Vodafone numara sorgulama yapabilir ayrıca Turkcell ve Türk Telekom operatörlerinde de işlem yapabileceğini söyleyebiliriz. Sürekli çağrılardan bıkınca insan kimin aradığını da merak ediyor. Çok fazla bir numara rahatsız edip duruyorsa hemen kimin aradığını öğrenmen en mantıklı iştir. Çünkü beklemediğin bir telefon numarasından gelen çağrının belki de yakın akraban tarafından gelebileceği ihtimalini unutmamalısın.

Ücretsiz Numara Sorgulama Programı

Her defasında bilmediğin numaranın kimden olduğunu öğrenebilmek için her yerde dolaşmana, gereksiz sitelerde vakit geçirmene gerek yok. Özellikle ücretsiz numaradan isim sorgulama yaptığını söyleyen siteler içinde. Çünkü onlarda doğru sonuç alabileceğinden emin olmayabilirsin. Türkiye’de numara sorgulama hizmeti verebilmek için BTK onaylı olmak zorunluluğu vardır. Bu nedenle doğru yerden numara sorgulama yapabilmen her zaman önemli husustur. İnternetten sorgulama yapma konusunda hassas ve dikkatli olma zorunluluğun olmalı. 11860 olarak sitemize güvenebilir, sorgulamaların hepsinde doğru sonuca ulaştırdığımızı söyleyebiliriz. 

Konuyla alakalı daha fazla bilgi edinmek için dilerseniz "Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?" başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Numaradan İsim Sorgula

Numaradan İsim Sorgula

Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da üc­ret­len­dir­me iş­le­mi ta­hak­kuk et­mek­te­dir.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz.
Ödeme işleminizi tamamladıktan sonra "" için yapmış olduğunuz sorgulamanın sonucunu öğrenebilirsiniz.
Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da sor­gu­la­ma iş­le­mi­niz baş­la­tı­lır.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Ö­de­me hiz­me­ti Wire­card AŞ ta­ra­fın­dan Türk Telekom mo­bil a­bo­ne­le­ri için Türk Telekom mobil Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile,Turkcell a­bo­ne­le­ri için Turkcell Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile Vodafone a­bo­ne­le­ri için Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile sağ­lan­mak­ta­dır.İş­lem sı­ra­sın­da gön­de­re­ce­ği­niz SMS, Türk Telekom mo­bil 50 krş (KDV ve ÖİV da­hil), Vodafone 41 krş (KDV ve ÖİV da­hil)'tur.MH:212 996 55 55, bilgi[at]mikro­odeme.com
Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve sözleşmesini o­nay­la­mış o­lur­su­nuz.
Bekleyiniz
Mobil Ödeme İşlemi Başlıyor

Sor­gu­la­ma so­nu­cu­na u­la­şa­bil­mek i­çin; lüt­fen ge­len me­sa­jı 5 da­ki­ka i­çin­de "E­vet" ya­za­rak ce­vap­la­yı­nız.

Ö­de­me iş­le­mi son­ra­sı sor­gu­la­ma so­nuç bil­gi­le­ri­niz gö­rün­tü­le­ne­cek­tir.

Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve söz­leş­me­si­ni ka­bul et­miş o­lur­su­nuz.

Sorgulama Yapılıyor
Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.
Numara Operatör Ad Soyad Adres
Aradığınız abone ile ilgili Turkcell, Vodafone Türk Telekom Mobil ve Türk Telekom Sabit servislerine sorgu gönderildi ancak herhangi bir kayıda ulaşılamadı.
Abone rehber veritabanında bigilerini paylaşmıyor olabilir.
Gerçekleştirdiğiniz sorgulama işlemlerinde her bir operatör için hesabınızdan 1 kredi düşülmektedir.
Tüm operatörlerde gerçekleştiriğiniz sorgulama için hesabınızdan 4 kredi düşülmektedir.
© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.